11h03 - Thứ Sáu, 07/07/20170

HSG - Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn – Quỹ Red River Holding

Ngày 20/10/2015, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn – Quỹ Red River Holding
Current View

Ý kiến của bạn