01h32 - Thứ Sáu, 07/07/20170

HSG - Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Dragon Capital

Ngày 30/09/2015, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Dragon Capital
Current View

Ý kiến của bạn