07h09 - Thứ Ba, 27/06/20170

HSG - Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Ngày giao dịch 06/12/2016 Tập đoàn Hoa Sen nhận thông báo về thay đổi sở hữu của Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
Current View

Ý kiến của bạn