10h19 - Thứ Năm, 13/07/20170

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch CP cổ đông nội bộ của Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT

CTCP Tập đoàn Hoa Sen xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về kết quả giao dịch cổ phiếu Cổ đông nội bộ của Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT.
Current View

Ý kiến của bạn