01h39 - Thứ Sáu, 07/07/20170

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan Cổ đông nội bộ Công ty TNHH MTV Tam Hỷ

Ngày 24/09/2015, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Bạn đang xem tập tin: TB_so_04_TB_TH_2015_(ngay_24_09_2015).pdf

Current View

Ý kiến của bạn