12h00 - Thứ Ba, 26/03/20190

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Văn Thanh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen (ngày 26/03/2019). Theo đó, Ông Vũ Văn Thanh đã mua 85.000 cổ phiếu HSG. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 316.624 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,08%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 26/02/2019 đến ngày 26/03/2019.
Current View

Ý kiến của bạn