12h00 - Thứ Hai, 07/01/20190

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen (ngày 05/01/2019). Theo đó, vào ngày 03/01/2019 và ngày 04/01/2019, Ông Trần Ngọc Chu đã mua 500.000 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.305.574 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,33%.
Current View

Ý kiến của bạn