12h00 - Thứ Ba, 26/03/20190

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Huy

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen (ngày 26/03/2019). Theo đó, Ông Nguyễn Ngọc Huy đã mua 86.500 cổ phiếu HSG. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 96.317 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,025%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 26/02/2019 đến ngày 26/03/2019.
Current View

Ý kiến của bạn