12h00 - Thứ Sáu, 01/12/20170

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng

Ngày 01/12/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Phước Vũ (01/12/2017). Trong đó: Ông Lê Phước Vũ đã mua 1.000.000 cổ phiếu HSG từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017 nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 37.442.000 cp, tương đương tỷ lệ 10,7%.
Current View

Ý kiến của bạn