03h49 - Thứ Ba, 11/07/20170

HOSE chấp thuận HSG mua 2 triệu cổ phiếu quỹ

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM chấp thuận CTCP Tập đoàn Hoa Sen mua tối đa 2.000.000 cổ phiếu HSG để làm cổ phiếu qũy từ ngày 07/8/2012 đến ngày 07/11/2012.

Bạn đang xem tập tin: HOSE chấp thuận HSG mua 2 triệu cổ phiếu quỹ.PDF

Current View

Ý kiến của bạn