03h07 - Thứ Bảy, 29/10/20160

Công bố thông tin số 97 (2016) - Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bổ nhiệm chính thức chức danh Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bổ nhiệm chính thức chức danh Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT97_Tai_bo_nhiem_va_bo_nhiem.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn