12h00 - Thứ Hai, 24/10/20160

Công bố thông tin số 95 (2016) - Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Phổ - Quảng Ngãi

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Phổ - Quảng Ngãi

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT95_TLCN_Duc_Pho_Quang_Ngai.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn