03h54 - Thứ Sáu, 23/09/20160

Công bố thông tin số 89 (2016) - Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Phú - Sóc Trăng

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQHĐQT về việc Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Phú - Sóc Trăng

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT89_TLCN_Long_Phu_Soc_Trang.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn