04h30 - Thứ Năm, 31/12/20150

Công bố thông tin số 89 (2015) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hưng Hà – Thái Bình

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hưng Hà – Thái Bình

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT89_Giay_CNDKKD_Hung_Ha_Thai_Binh.pdf 

 
Current View

Ý kiến của bạn