12h00 - Thứ Sáu, 25/12/20150

Công bố thông tin số 87 (2015) - Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hưng Hà – Thái Bình, Đức Thọ - Hà Tĩnh và Nam Trực – Nam Định

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về việc Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hưng Hà – Thái Bình, Đức Thọ - Hà Tĩnh và Nam Trực – Nam Định

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT87_TL3CN_CTCPTĐ_HOA-SEN.pdf  

Current View

Ý kiến của bạn