03h07 - Thứ Ba, 08/12/20150

Công bố thông tin số 84 (2015) - Nghị quyết HĐQT về thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phổ Yên – Thái Nguyên

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT Nghị quyết HĐQT về thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phổ Yên – Thái Nguyên.

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT84_TLCN_CTCPTD_HS_tại_Pho_Yen_Thai_Nguyen.pdf   

Current View

Ý kiến của bạn