12h00 - Thứ Năm, 21/01/20160

Công bố thông tin số 8 (2016) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Việt Yên – Bắc Giang

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Việt Yên – Bắc Giang

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT08_Giay_CNDKKD_Viet_Yen_Bac_Giang.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn