12h00 - Thứ Năm, 03/12/20150

Công bố thông tin số 79 (2015) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chư Prông – Gia Lai

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chư Prông – Gia Lai

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT79_Giay_CNDKKD_Chu_Prong_Gia_Lai.pdf  

Current View

Ý kiến của bạn