12h00 - Thứ Ba, 01/12/20150

Công bố thông tin số 78 (2015) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ba Đồn – Quảng Bình và Bố Trạch – Quảng Bình

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ba Đồn – Quảng Bình và Bố Trạch – Quảng Bình

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT78_Giay_CNDKKD_Ba_Don_Bo_Trach_Quang_Binh.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn