12h00 - Thứ Sáu, 05/08/20160

Công bố thông tin số 76 (2016) - Thành lập công ty con trực thuộc công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQHĐQT về việc Thành lập Công ty con trực thuộc do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đầu tư 100%

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT76_Thanh_lap_cong_ty_con_truc_thuoc.pdf

Current View

Ý kiến của bạn