12h00 - Thứ Tư, 25/11/20150

Công bố thông tin số 74 (2015) - Thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT74_TLCT_TNHH_MTV_HS_Nhon_Hoi_Binh_Dinh.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn