05h30 - Thứ Tư, 20/09/20170

Công bố thông tin số 71 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Phong – Bắc Ninh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Phong – Bắc Ninh

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT71-TLCN-Yen Phong-Bac Ninh.pdf

Current View

Ý kiến của bạn