12h00 - Thứ Tư, 20/09/20170

Công bố thông tin số 70 (2017) - thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tịnh Hà – Quảng Ngãi, Đông Hòa – Phú Yên

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tịnh Hà – Quảng Ngãi, Đông Hòa – Phú Yên, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tạị Diên Khánh – Khánh Hòa, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tạị Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk và Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tạị Cư Kuin – Đắk Lắk

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT70-TL5CN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn