12h00 - Thứ Tư, 13/07/20160

Công bố thông tin số 70 (2016) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh văn phòng Đại diện số 2 công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại thành phố Hồ Chí Minh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Văn phòng Đại diện số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT70_Giay_CNDKKD_VPDD_so_2_tai_TPHCM.pdf

Current View

Ý kiến của bạn