12h00 - Thứ Hai, 11/09/20170

Công bố thông tin số 68 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vị Xuyên – Hà Giang

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vị Xuyên – Hà Giang

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT68-TLCN-Vi Xuyen-Ha Giang.pdf

Current View

Ý kiến của bạn