02h22 - Thứ Năm, 07/07/20160

Công bố thông tin số 68 (2016) - Về việc thông qua giao dịch giữa công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trực thuộc tập đoàn Hoa Sen và công ty TNHH đầu tư và du lịch Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT68_Thong_qua_giao_dich.pdf

Current View

Ý kiến của bạn