12h00 - Thứ Ba, 05/09/20170

Công bố thông tin số 67 (2017) - Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư quốc tế Hoa Thìn Long Đức Phong

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư quốc tế Hoa Thìn Long Đức Phong (VN)

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT67-Chuyen nhuong von gop Hoa Thin Long.pdf

Current View

Ý kiến của bạn