12h00 - Thứ Năm, 31/08/20170

Công bố thông tin số 65 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kim Bảng – Hà Nam, Lương Sơn – Hòa Bình và Phù Yên – Sơn La

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kim Bảng – Hà Nam, Lương Sơn – Hòa Bình và Phù Yên – Sơn La

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT65-TL3CN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn