03h10 - Thứ Hai, 28/08/20170

Công bố thông tin số 64 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thịnh Đức – Thái Nguyên

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thịnh Đức – Thái Nguyên, Cát Lem – Phú Thọ, Nghĩa Hưng – Nam Định, Thái Thụy – Thái Bình, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Xương – Thanh Hóa

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT64_TL5CN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn