12h00 - Thứ Năm, 17/08/20170

Công bố thông tin số 63 (2017) - Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tiếp vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen - Gemadept

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tiếp vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen - Gemadept

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT63-Chuyen nhuong co phan Gemadept.pdfTải về

 
Current View

Ý kiến của bạn