08h20 - Thứ Hai, 28/09/20150

Công bố thông tin số 62 (2015) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Thành – Nghệ An và Tân Kỳ - Nghệ An

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT NQHDQT về Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Thành – Nghệ An và Tân Kỳ - Nghệ An

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT62_Giay_CNDKKD_Yen_Thanh_Tan_Ky_Nghe_An.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn