12h00 - Thứ Ba, 01/08/20170

Công bố thông tin số 61 (2017) - Bổ nhiệm Cán bộ phụ trách quản trị công ty kiêm chức năng Thư ký công ty

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Bổ nhiệm Ông Bùi Thanh Tâm làm Cán bộ phụ trách quản trị công ty kiêm chức năng Thư ký công ty. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01/08/2017

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT61_Bo_nhiem_Thu_ky.pdf

Current View

Ý kiến của bạn