12h00 - Thứ Tư, 20/01/20160

Công bố thông tin số 6 (2016) - Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Dự án

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQHĐQT về việc Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Dự án

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT06_Thoi_nhiem_nhan_su_cap_cao.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn