11h59 - Thứ Năm, 20/07/20170

Công bố thông tin số 58 (2017) - Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hương Sơn – Hà Tĩnh, Kiến Thụy – Hải Phòng và Lục Nam – Bắc Giang

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hương Sơn – Hà Tĩnh, Kiến Thụy – Hải Phòng và Lục Nam – Bắc Giang

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT58-TL3CN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn