08h50 - Thứ Tư, 05/07/20170

Công bố thông tin số 56 (2017) - Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đà Nẵng và Quảng Nam

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT56-Cham dut hoat dong 2CN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn