12h00 - Thứ Năm, 16/06/20160

Công bố thông tin số 56 (2016) - NQ HDQT về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đầm Dơi – Cà Mau và Chi nhánh số 2 tại Thị xã Phú Thọ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQHĐQT về việc Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đầm Dơi – Cà Mau và Chi nhánh số 2 tại Thị xã Phú Thọ

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT56_TL2CN_Dam_Doi_Ca_Mau_va_CN_so_2_Phu_Tho.pdf

 
Current View

Ý kiến của bạn