08h58 - Thứ Hai, 03/07/20170

Công bố thông tin số 55 (2017) - Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thuận Châu – Sơn La và Yên Thủy – Hòa Bình

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thuận Châu – Sơn La và Yên Thủy – Hòa Bình

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT55-TL2CN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn