12h00 - Thứ Bảy, 11/06/20160

Công bố thông tin số 54 (2016) - NQ HDQT về việc bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản công bố thông tin về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT54_Bo_nhiem_Pho_Tong_Giam_doc.pdf

Current View

Ý kiến của bạn