12h00 - Thứ Tư, 08/06/20160

Công bố thông tin số 52 (2016) - Quyết định về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản Quyết định Đại hội đồng Cổ đông về việc Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT52_Tang_von_dieu_le_Cty_CPTD_Hoa Sen.pdf

Current View

Ý kiến của bạn