12h00 - Thứ Bảy, 29/08/20150

Công bố thông tin số 51 (2015) - Thành lập 3 chi nhánh tại Triệu Phong - Quảng Trị, Hương Khê - Hà Tĩnh và CN số 2 Công ty CP TĐ Hoa Sen tại Yên Khánh - Ninh Bình

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT NQHDQT về Thành lập các chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Triệu Phong - Quảng Trị, Hương Khê - Hà Tĩnh và chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Khánh - Ninh Bình

Bạn đang xem tập tin: 

TL3CN_CTCPTD_HOA_SEN_HSG51.pdf

Current View

Ý kiến của bạn