12h00 - Thứ Tư, 26/08/20150

Công bố thông tin số 50 (2015) - Nghị Quyết ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương đầu tư dự án

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các chủ trương đầu tư dự án.
Current View

Ý kiến của bạn