12h00 - Thứ Bảy, 04/06/20160

Công bố thông tin số 48 (2016) - Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Giao Thủy – Nam Định

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Giao Thủy – Nam Định

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT48_Giay_CNDKKD_Giao_Thuy_Nam_Dinh.pdf

 
Current View

Ý kiến của bạn