03h38 - Thứ Tư, 18/12/20190

Công bố thông tin số 46 HSG - CBTT Bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGĐ kiêm Giám đốc Hệ thống phân phối đối với Ông Trần Thành Nam

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGĐ kiêm Giám đốc Hệ thống phân phối đối với Ông Trần Thành Nam.

Bạn đang xem tập :

CBTT46-Bo nhiem Q.PTGD .pdf

Current View

Ý kiến của bạn