12h00 - Thứ Năm, 30/07/20150

Công bố thông tin số 45 (2015) - Từ nhiệm vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT Từ nhiệm vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_CBTT_TU_NHIEM_VI_TRI_TV_HDQT.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn