12h00 - Thứ Năm, 30/07/20150

Công bố thông tin số 44 (2015) - Bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_CBTT_BO_NHIEM_CHUC_VU_QUYEN_PTGD_XK.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn