12h00 - Thứ Tư, 15/07/20150

Công bố thông tin số 43 (2015) - Ước kết quả kinh doanh hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu NĐTC 2014 - 2015

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT ước kết quả kinh doanh hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu NĐTC 2014 - 2015.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG-CBTT Uoc KQKDHNLK 9 thang dau NDTC 2014-2015.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn