12h00 - Thứ Tư, 08/10/20140

Công bố thông tin số 43 (2014) - Thành lập 4 chi nhánh tại Chí Linh, Kim Động, Long Hồ, Vĩnh Lợi

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về việc thành lập 4 chi nhánh tại Chí Linh, Kim Động, Long Hồ, Vĩnh Lợi

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_CBTT_thanh_lap_4_chi_nhanh.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn