12h00 - Thứ Sáu, 20/05/20160

Công bố thông tin số 41 (2016) - Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngã Năm – Sóc Trăng

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngã Năm – Sóc Trăng

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT41_Giay_CNDKKD_Nga_Nam_Soc_Trang.pdf

Current View

Ý kiến của bạn