12h00 - Thứ Năm, 29/01/20150

Công bố thông tin số 4 (2015) - Thành lập chi nhánh An Nhơn, Hưng Nguyên, Thọ Xuân, Hoàng Mai

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập CN An Nhơn - Bình Định, Hưng Nguyên - Nghệ An, Thọ Xuân - Thanh Hóa, Hoàng Mai - Nghệ An

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_CBTT_Thanh_lap_4_chi_nhanh_AN_HY_TX_HM.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn