10h20 - Thứ Hai, 17/02/20140

Công bố thông tin số 4 (2014) - Khánh thành và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn số 5 tại nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bảng công bố thông tin khánh thành và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn số 5 tại nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bạn đang xem tập tin: 

KT-Day-chuyen-SX-Ton-so5-HSG04.pdf

 

Current View

Ý kiến của bạn